O Serenadi

Kulturno umetniško društvo Serenada je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje. Ustanovljeno je bilo z namenom spodbujanja razvoja glasbene kulture, glasbene pedagogike, izboljšanje strokovnega izobraževanja na področju glasbe, kritično seznanjanje javnosti s tem področjem umetniške ustvarjalnosti ter dvig glasbene osveščenosti občinstva.

Dejavnosti društva:
• organizacija koncertov ,seminarjev, tečajev, predavanj,
• spodbujanje in širjenje glasbene kulture
• skrb za razvoj in napredek metodike in didaktike od začetne stopnje pa do umetniške zrelosti,
• glasbena produkcija,
• založništvo notne literature, učbenikov, knjig, zgoščenk,
• spodbujanje in finančna podpora izobraževanju in usposabljanju glasbenikov.

 

Predsednica KUD Serenada je Danijela Masliuk, akademska glasbenica – pianistka in profesorica klavirja. Klavir je študirala na Glasbeni akademiji v Minsku v Belorusiji, kjer je opravila specializacijo iz klavirja, pedagogike, korepetiranja in komorne igre.

Danijela Masliuk se intenzivno posveča izobraževanju najmlajših pianistov. Vpogled v študijske skupine in poletne šole jo je pogosto opomnil, da je v domačem prostoru še vedno občutno premalo literature, ki bi jo lahko pedagog uporabil za svojo in učenčevo rast. Sama je veliko znanja pridobila prav iz glasbene literature v ruskem jeziku, ki jo je odkrila v času študija klavirja v Minsku.

Ker je zakladnica ruskih glasbenih knjig resnično neverjetna, se je odločila, da nekaj najpomembnejših knjig prevede tudi v slovenski jezik in tako obogati naš glasbeni prostor s pomembnimi deli velikih ruskih glasbenikov. Verjame namreč, da se za pravega učitelja iskanje znanja ter novih idej nikoli ne konča.

V letu 2015 je ustanovila je Kulturno umetniško društvo Serenada, ki se zavzema za obogatitev slovenskega glasbenega prostora z izdajo glasbene literature, učbenikov, organizacijo tečajev, izobraževanj in koncertov.